Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obowiązkowe Praktyki Studenckie

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

Prof. dr hab. Dariusz Matoga

pokój C2-02

e-mail: dariusz.matoga@uj.edu.pl

Zaliczenie praktyki

UWAGA STUDENCI KIERUNKU CHEMIA MEDYCZNA: Studenci, których program studiów nie obejmuje praktyk obowiązkowych mogą zrealizować praktyki dobrowolnie. Procedura organizacji praktyki jest analogiczna do tej opisanej poniżej – z pominięciem punktu numer 11 (nie trzeba składać dokumentu pn. Ocena efektów uczenia się).

 1. Należy zapoznać się z Regulaminem praktyk studenckich (Regulamin).
 2. W sprawie wyboru miejsca odbycia praktyki warto zapoznać się z opiniami studentów poprzednich lat. 
 3. Należy wybrać interesującą Firmę dającą gwarancję, że praktyka będzie zgodna z wymogami Regulaminu. Baza firm (miejsc, gdzie studenci odbyli praktyki uzupełniona spisem firm publikujących ogłoszenia pracy w branży chemicznej) dostępna jest do podglądu tutaj.
 4. Należy skontaktować się z wybraną Firmą w sprawie możliwości odbycia praktyki. W trakcie rozmowy należy pokazać formularz dokumentu Porozumienie o organizację praktyki studenckiej (Porozumienie). Po uzgodnieniu możliwości odbycia praktyki w danej Firmie/Instytucji należy wypełnić formularz dostępny na stronie: https://forms.office.com/e/jgivQbM1Q5
 5. W przypadku gdyby Firma nie godziła się na podpisanie umowy na podstawie wydziałowego formularza należy poszukać innego miejsca praktyki.
 6. Elektroniczny formularz Porozumienia należy wydrukować w dwóch egzemplarzach.
 7. Dwa uzupełnione egzemplarze Porozumienia należy dostarczyć do Biura Karier i Promocji Wydziału Chemii UJ (BKiP) pok. C0-12. W razie nieobecności pracownika BKiP dokumenty można zostawić w skrytce pocztowej oznaczonej „Biuro Karier” w pomieszczeniu C0-01. Dokumenty po podpisaniu przez Pełnomocnika Dziekana Wydziału Chemii UJ ds. praktyk będą do odbioru w pok. C0-12 (BKiP). Uwaga: warunkiem uzyskania podpisu jest przesłanie w formularzu internetowym (patrz punkt 4.) zdjęcia/skanu dokumentu potwierdzającego posiadanie ważnej polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 8. Egzemplarze Porozumienia uzupełnione o podpis Pełnomocnika Dziekana Wydziału Chemii UJ ds. praktyk należy przekazać do podpisu do Firmy, w której będą realizowane praktyki. Firma po podpisaniu obu egzemplarzy zwraca jeden z nich, który należy dostarczyć do Biura Karier i Promocji (BKiP, pok. C0-12). Dokument zostanie przekazany do Dziekanatu celem włączenia do „teczki osobowej”. To są wszystkie formalności do wykonania przed praktyką.
 9. W ustalonym terminie należy zjawić się w Firmie i odbyć praktykę.
 10. Na zakończenie praktyki należy wypełnić Potwierdzenie odbycia praktyki (Potwierdzenie).
 11. Dodatkowo wypełnić należy dokument Ocena efektów uczenia się (Ocena efektów).
 12. Zaliczenie praktyki jest udzielane na podstawie zwrotu wypełnionego Potwierdzenia odbycia praktyki, oraz wypełnionego formularza Ocena efektów uczenia się. Dokumenty należy złożyć w Biurze Karier i Promocji pok. C0-12 (lub w skrytce „Biuro Karier” w pok. C0-01) do dnia 15 września.

Dokumenty

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin
docx
Porozumienie
docx
Ocena efektów
docx
Potwierdzenie